Jumbo Băng Keo Xốp Xe Hơi

Liên hệ

  • Jumbo băng keo xốp
  • Độ dính:
  • Cân nặng:
  • Độ dài: 300mét
  • Chiều cao 1000mm
Danh mục: