Băng Keo Giấy 3M

 

Băng keo giấy cao cấp 3M 244 Masking Tape

Băng keo giấy Masking Tape 3M cao cấp 243J Plus

Băng Keo Giấy 1 mặt Masking Tape 3M 2308

Băng keo giấy 3M Masking Tape 2600