Dây Cảnh Báo An Toàn

50,000

Sản phẩm Dây cảnh báo an toàn
Chiều dài 90-100m
Chiều cao 70mm – 80mm
Màu sắc Trắng đỏ
Số mặt In đều 2 mặt
Giá phân phối Liên hệ
Danh mục: