Jumbo Băng Keo 2 Mặt Trắng Nước

8,900,000

  • Jumbo băng keo 2 Mặt Trắng Nước
  • Độ dính: 80 Mic
  • Cân nặng:
  • Độ dài: 1000mét
  • Chiều cao 1020mm
Danh mục: