Jumbo Băng Keo Đục

13,450,000

Sản phẩm Jumbo băng keo đục
Độ dính  50mic
Trọng lượng 245-249kg
Độ dài 4.000m
Chiều cao 1280mm
Danh mục: