Băng Keo Trong 1Kg/Lốc Gồm 6 Cuộn

Liên hệ

Thông số Băng keo trong 6 Cuộn 1 Kg
Chất liêu BOPP
Màu sắc Trong
Độ Dính 50 Mic
Keo Acrylic
Bề rộng Sản Xuất Theo Yêu Cầu