Băng Keo Trong 48mm 100y

Liên hệ

Thông số Băng keo trong 6 Cuộn 2.2 Kg
Chất liêu BOPP
Màu sắc Trong
Độ Dính 50 Mic
Keo Acrylic
Bề rộng Sản Xuất Theo Yêu Cầu
Độ dài 90 mét
Danh mục: