Keo xịt 3M Super 75

72,000

Màu sắc Trong suốt.
Thể tích 300ml.
Độ nhớt 0cp.
Thời gian khô 15 giây – 1 phút.
Chất nền Giấy, nhựa, vải, gỗ nhẹ…
Danh mục: