Keo Dán Công Nghiệp 3M 4491

Liên hệ

Màu sắc Light Tan
Kháng dung môi Acetone và Cyclohexanone
Độ nhớt 200 đến 325 cP
Hàm lượng rắn 22 – 26%
Độ bám dính >= 26 pound/inch (Vải canvas/thép)

 

Danh mục: