Băng Keo Điện Tô Nga Dũng 20Y

55,000

Sản phẩm Băng keo điện Tô Nga Dũng 20Y
Bản rộng 3/4″ (18mm)
Chiều dài  20 Yard
Chất liệu  PVC
Co dãn  140%