Băng Keo 2 Mặt Trắng Nước 48mm 50Y

Liên hệ

Sản phẩm Băng keo 2 mặt trắng nước 48mm 50 Yard
Chất liệu Giấy tissue
Loại keo Keo nước
Độ dính 80 Mic
Chiều dài  45 Mét
Sử dụng  2 Năm
Sản xuất theo yêu cầu