Băng keo 2 mặt 3M 9495LE

Liên hệ

  • Độ dày: 0.117mm.
  • Độ dài: 55m.
  • Chiều rộng: Gia công theo yêu cầu.
  • Nhiệt độ tối đa chịu được (phút, giờ):1490c.
  • Nhiệt độ tối đa chịu được (ngày, tuần): 930c.
Danh mục: